Recent hebben wij als vereniging een traject doorlopen (onder de titel Back2Basics), gefinancierd door Raboclubsupport om meer vrijwilligers te werven. Dat heeft ertoe geleid dat we tijdens de laatste ALV 3 nieuwe bestuursleden hebben benoemd. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het (beter) in kaart brengen en beschrijven van taken die nog open staan binnen de vereniging. Ondanks dat er al veel vrijwilligers actief zijn bij onze vereniging (dat van harte wordt gewaardeerd) zijn we op zoek naar nog meer vrijwilligers. In de zaal of bij andere bijeenkomsten zullen we iedereen actief benaderen met de vraag om een steentje bij te dragen aan de vereniging. De vereniging zijn we immers met z’n allen.

Om een indruk te krijgen van wat we hebben gedaan is er een filmpje gemaakt.