Veilige sport

Bij ELO United doen we er alles aan om een veilig sportklimaat te creëren voor iedereen. Wij vragen van onze vrijwilligers om een VOG te overleggen. Ook zijn er onlangs 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld waar melding gedaan kan worden van onveilige situaties of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast hanteren wij de uitgangspunten van de verschillende gedragscodes voor trainers/coaches en begeleiders, voor spelers en bestuursleden zoals opgesteld door NOC*NSF.

VOG beleid

Het bestuur van B.C. ELO United heeft besloten (bestuursvergadering 6 september 2023) dat er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te worden overlegd door vrijwilligers die een functie vervullen waarin wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Het doel van dit beleid is het creëren van een veilige omgeving binnen de vereniging. VOG-beleid maakt onderdeel uit van het beleid voor een veilig sportklimaat.

Kijk hier voor het VOG beleid bij ELO United

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

ELO United heeft tijdens de ALV in 2022 besloten om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. De VCP is een laagdrempelig aanspreekpunt als er vragen en/of zorgen zijn en bij onveilige situaties binnen de vereniging. Daarnaast heeft de VCP als taak het bestuur binnen de vereniging te ondersteunen met de ontwikkeling en borging van preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsschendingen en dit beleid te stimuleren en uit te dragen. De VCP functioneert binnen de kaders van het functieprofiel vertrouwenspersoon vereniging (VCP-V) van het NOC/NSF en heeft directe en korte lijntjes met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Het bestuur is blij en trots om de nieuwe VCP’s voor ELO United aan jullie te kunnen voorstellen: Floor Lansink en Jan ten Harkel.

Bij Floor en Jan kun je terecht voor alle (vertrouwelijke) zaken die je niet met anderen kunt of wilt bespreken. De vertrouwenspersoon zal in overleg met jou de verdere stappen afspreken. Als vertrouwenspersoon zal zij nooit de in vertrouwen gegeven informatie zonder jouw nadrukkelijke toestemming met anderen delen. Dit kan dan gaan om situaties waarin jij je onprettig of onveilig voelt, of waarin anderen over jouw grenzen gaan. Voorbeelden zijn pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. 

Bij deze stel ik me vast even voor. Mijn naam is Floor Lansink en ik ben sinds een aantal jaar lid van ELO United. Ik merk dat het soms best lastig om je grenzen aan te geven en soms is het fijn om daar het met (een onafhankelijk) iemand over te kunnen hebben. Ik zag dat we nog geen vertrouwenspersoon hebben dus dit maakte mij enthousiast om deze taak op te pakken. Je kunt mij bereiken via whatsapp of gewoon bellen op 06-14900985 of per e-mail naar floorvertrouwenspersoon@gmail.com.

Ik ben Jan ten Harkel en ben enkele jaren geleden begonnen met badminton bij BV Ogel. En nu sinds 2 jaar lid van ELO. Ik wil net als Floor mijn steentje bijdragen als VCP binnen onze vereniging. Ik werk graag mee aan een veilige omgeving binnen ELO.  Er veel te doen over ongewenst gedrag. Mocht je voor je zelf het gevoel hebben, dat dit aan de orde is, blijf er niet mee zitten en schroom niet om contact op te nemen. Maak het bespreekbaar! Ik ben te bereiken op mijn telefoon of e-mail adres: Tel: 0636459614 (ook Whatsapp ) E-mail: janvertrouwenspersoon@gmail.com

Centrum Veilige Sport Nederland

Naast contact opnemen met de VCP van onze vereniging is het ook mogelijk om contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Kijk voor de mogelijkheden op DEZE site.

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders en Spelers

Hieronder staan de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als Badmintonvereniging ELO United onderschrijven deze regels.

Gedragsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Ook zijn er gedragsregels voor spelers en voor bestuurders beschreven. Ook deze gedragsregels zijn door het bestuur van ELO United onderschreven,

De gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders kun je HIER downloaden.

De gedragscode voor spelers kun je HIER downloaden.

De gedragscode voor bestuurders kun je HIER downloaden