Beknopte spelregels

Wat heb je nodig

1. Racket
Ten eerste is er natuurlijk een badmintonracket nodig. Trainers, ervaren spelers of een winkelier kunnen adviseren wat betreft bespanning, gripdikte, prijs en merk.

2. Sportkleren
Om te kunnen badmintonnen heb is eigenlijk alleen een trainingspak nodig met daaronder een t-shirt en een short. Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun en een goed profiel.

3. Shuttles
Tenslotte is er  een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles voor beginners en veren shuttles voor gevorderden. Meestal heeft de vereniging shuttles waar gebruik van gemaakt kan worden.

Speelveld

Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.Hierbij is links in grijs aangegeven het speelveld bij een dubbelspel waarbij het donkergrijze gedeelte (“kort en breed”) een serveervak markeert. Rechts geeft in grijs het veld bij een enkelspel aan waarbij donkergrijs eveneens een serveervak (“lang en smal”) markeert.

Spelsoorten

Badminton kent vijf spelsoorten:
mannenenkelspel (MS)
vrouwenenkelspel (WS)
mannendubbelspel (MD)
vrouwendubbelspel (WD)
gemengddubbelspel (MXD).

Toss

Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
 • het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.

De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.

Service

Algemeen
De service is heel belangrijk in badminton.
Een service is goed als:

 • deze onderhands geslagen wordt
 • deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven);
 • de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
 • de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Onderhands: Het racketblad moet naar beneden wijzen.

Service enkelspel

 • Iedere speler heeft één servicebeurt.
 • In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden.
 • Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt..

Service dubbelspel

 • Ieder team heeft een servicebeurt.
 • Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker.
 • In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.
 • Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.

Telling

Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.

Je scoort een punt als …

 • als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
 • als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
 • als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
 • als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je krijgt een punt tegen als …

 • als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
 • als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;
 • als je in het net slaat;
 • als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Fouten

Het is een fout:

 • als de service niet goed wordt uitgevoerd.
 • als bij het serveren de shuttle:
  • op het net terechtkomt en daarop blijft steken
  • na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken
  • wordt teruggeslagen door de partner van de ontvanger
 • als tijdens het spel de shuttle:
  • buiten de lijnen van de baan valt (d.w.z. niet op of binnen de lijnen)
  • niet binnen de palen over het net gaat
  • het plafond of de muren raakt
  • het lichaam of de kleding van een speler raakt
  • iets of iemand anders raakt buiten de baan; (Waar dit nodig is vanwege de bouw van een hal, mag de lokale organisatie onder het recht van veto van de nationale organisatie een regeling treffen voor het geval een shuttle een obstakel raakt.)
  • wordt opgevangen en vastgehouden op het racket en daarna bij het uitvoeren van de slag wordt teruggeslingerd;
  • twee maal achtereenvolgens door dezelfde speler wordt geraakt; het is echter geen fout wanneer de shuttle in één slag zowel met het blad als met de bespanning wordt geraakt;
  • achtereenvolgens door een speler en diens partner wordt geslagen;
  • het racket van een speler raakt en zijn vlucht niet vervolgt in de richting van de speelhelft van de tegenstander;
 • als tijdens het spel een speler:
  • het net of de netsteunen raakt met zijn lichaam, kleding of racket;
  • boven het net met racket of lichaam binnen de speelhelft van zijn tegenstander komt, behalve dat een speler na de shuttle op eigen speelhelft te hebben geraakt, deze in de uitvoering van zijn slag met zijn racket over het net mag volgen;
  • onder het net met racket of lichaam op zodanige wijze binnen de speelhelft van zijn tegenstander komt, dat deze wordt gehinderd of afgeleid;
  • ten opzichte van zijn tegenstander obstructie pleegt, d.w.z. zijn tegenstander verhindert een goede slag te maken waarbij deze de shuttle over het net volgt;
  • zijn tegenstander opzettelijk afleidt bijvoorbeeld door roepen of het maken van gebaren;
 • als een speler zich schuldig maakt aan ernstige, herhaaldelijke of aanhoudende overtredingen zoals bedoeld in spelregel 16.

let

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).

Officiele spelregels

De officiele spelregels bevatten alle regels van het badmintonspel! kijk op de site onder Badminton Nederland, reglementen, spelregels