ELO United, de grootste badminton vereniging van Oost Nederland, is een vereniging met ruim 200 leden. We spelen met onze jeugd en senioren teams in de landelijke competitie van Badminton Nederland.

Missie en visie

Met het samengaan van de verenigingen Shuttle ’81 uit Almelo en BC HPV uit Hengelo is de grootste badmintonvereniging van Oost-Nederland ontstaan. Het doel is een ieder badminton aan te bieden op het gewenste niveau; variërend van topbadminton tot recreatief badminton, van jeugd tot badminton voor 55+-ers. Concreet betekent dit dat ELO United ernaar streeft om iedere groep zoveel mogelijk speelmogelijkheden te geven op voor hun geschikte tijden. Tevens wil ELO United ervoor zorgen dat we van alle groepen voldoende leden hebben, zodat er voor ieder voldoende tegenstanders zijn. Tevens is het de bedoeling dat een ieder een plekje kan vinden binnen de vereniging. Het mag niet zo zijn dat door de groei van de vereniging één of meerdere groepen badmintonners onevenredig veel bevoorrecht of benadeeld worden. Met deze visie voor ogen proberen we van ELO United een club te maken waar ieder op zijn eigen niveau zijn plekje kan vinden.

Geschiedenis

ELO United is de vereniging die ontstaan is na de fusie in 1999 van de Hengelose Badmintonclub BC HPV met de Almelose Badmintonvereniging Shuttle’81. De vereniging is koninklijk goedgekeurd, aangesloten bij de Nederlandse Badmintonbond, de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ELO United is de grootste badmintonvereniging van Hengelo en van District Oost en behoort tot één van de grootste badmintonverenigingen van Nederland. Er is een uitgebreide competitie, maar er is ook aandacht voor het recreatieve gedeelte van de badmintonsport. Het plezier aan het badminton staat altijd voorop.
Zowel BC HPV als Shuttle’81 hebben een jarenlange geschiedenis:

Shuttle’81 is, zoals de naam ook al doet vermoeden, opgericht in 1981, 10 juli 1981 om precies te zijn. De initiatiefnemers en medeoprichters waren drie badmintontrainers, die van mening waren dat in Almelo plaats was voor een badmintonvereniging waar deze sport in al haar facetten duidelijk tot uitdrukking kon komen: namelijk naast recreatief badminton onder deskundige begeleiding diende ook badminton als prestatiesport beoefend te worden. Dit leidde tot een prestatiegericht beleid voor wedstrijdsporters met als basis een verantwoorde jeugdopleiding en -begeleiding. Dit naast een recreatief beleid voor ieder die, al of niet onder wekelijkse begeleiding, plezier wilde beleven aan deze tak van sport.

BC HPV Hengelo is opgericht op 21 september 1971 en is ontstaan uit een personeelsvereninging van het in het toenmalige Holec Systemen en Componenten B.V. opgegane bedrijf Heemaf, en is begin 1976 zelfstandig geworden. In 1993 is BC HPV samengegaan met Badmintonclub Achilles ’12.

In 2021 hebben de leden van BV Ogel zich aangesloten bij ELO United en heeft BV Ogel zich opgeheven. ELO United is nu een sterke vereniging met ruim toekomstperspectief met meer dan 200 leden.

Het bestuur

VOORZITTER
Remco Oskam
074-8539693
voorzitter@elo-united.nl
SECRETARIS
Jack de Swart
06-14489070
secretaris@elo-united.nl
PENNINGMEESTER
Jack van Kaam
penningmeester@elo-united.nl
ALGEMEEN BESTUURSLID
Aandachtsgebied: facilitaire zaken
Els van Deijk
ALGEMEEN BESTUURSLID
Aandachtsgebied: technische zaken
Floor van Grouw
ALGEMEEN BESTUURSLID
Aandachtsgebied: activiteiten
Paul Gering
LEDENADMINISTRATIE
Aad van den Berg
ledenadministratie@elo-united.nl
POSTADRES ELO UNITED
Robert Stolzstraat 45
7558 CK Hengelo