Missie en visie

Met het samengaan van de verenigingen Shuttle ’81 uit Almelo en BC HPV uit Hengelo is de grootste badmintonvereniging van Oost-Nederland ontstaan. Het doel is een ieder badminton aan te bieden op het gewenste niveau; variërend van topbadminton tot recreatief badminton, van jeugd tot badminton voor 55+-ers. Concreet betekent dit dat ELO United ernaar streeft om iedere groep zoveel mogelijk speelmogelijkheden te geven op voor hun geschikte tijden. Tevens wil ELO United ervoor zorgen dat we van alle groepen voldoende leden hebben, zodat er voor ieder voldoende tegenstanders zijn. Tevens is het de bedoeling dat een ieder een plekje kan vinden binnen de vereniging. Het mag niet zo zijn dat door de groei van de vereniging één of meerdere groepen badmintonners onevenredig veel bevoorrecht of benadeeld worden.
Met deze visie voor ogen proberen we van ELO United een club te maken waar ieder op zijn eigen niveau zijn plekje kan vinden.