Contributie 2023 – 2024

Contributie en lidmaatschap

Bij onze vereniging ben je lid voor minimaal een jaar. Lid worden kan door het lidmaatschapsformulier samen met het machtigingsformulier in te vullen en (fysiek of digitaal) in te leveren. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 1 juli (niet tussentijds). Opzeggingen dient minimaal 1 maand voor het aflopen van het contributiejaar gedaan te worden per email.

De (jaar) contributie wordt in 4 gelijke delen via automatische incasso geïnd, behalve het inschrijfgeld (eenmalig) en de bondsbijdrage (jaarlijks in januari).
Jeugd(basis)contributie is inclusief 1 maal trainen per week.
Senioren(basis)contributie is exclusief  trainen.

Algemeen

Inschrijfgeld lidmaatschap (eenmalig)€ 15.00
Bondsbijdrage per jaar (jeugd en senior, niet competitiespelers)€ 18.00
Bondsbijdrage per jaar (jeugdcompetitie spelers)€ 23.00
Bondsbijdrage per jaar (seniorencompetitie spelers)€ 79.00

De bedragen hieronder vermeld gelden van 01/07/23 tot en met 30/06/24. Bedragen zijn per kwartaal (tenzij anders vermeld) en exclusief de bondsbijdrage.

Senioren

Basiscontributie senioren€ 52.00
Trainingsbijdrage recreanten€ 21.00
Trainingsbijdrage regiospelers€ 21.00
Trainingsbijdrage senioren selectiespelers (2 maal training)€ 67.00
Trainingsbijdrage senioren selectiespelers (1 maal training)€ 46.00
Competitiebijdrage€ 5.00
Veren shuttle toeslag€ 26.00

Jeugd

Basiscontributie jeugd
(incl. één trainingsmoment)
€ 40.00
Trainingsbijdrage 2 of 3 maal trainen€ 31.00
Competitiebijdrage
(indien seniorencompetitie, alle niveaus)
€ 5.00

In principe kan de contributie alleen per incasso voldaan worden. Indien u dit toch op een andere wijze wenst te voldoen, dient u met de ledenadministratie hierover contact op te nemen. Voor betaling per factuur wordt € 2,50 extra in rekening gebracht per factuur.

Gemeentelijke subsidie lidmaatschap Sportvereniging

De Gemeente Hengelo bieden inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid subsidie aan te vragen om tegemoet te komen in de kosten voor het lidmaatschap. Voor beide gemeenten zijn de regelingen en maximale vergoedingen hieromtrent anders. Via de onderstaande links is informatie hierover te downloaden.

Gemeente Hengelo

Subsidie sport en bewegen

Landelijk/ Regionaal

Jeugdsportfonds