Lidmaatschap opzeggen

Opzegging moet schriftelijk bij het secretariaat of bij de ledenadministratie en kan jaarlijks met in
acht neming van een opzegtermijn van 4 weken.

Stuur een mail naar de ledenadminstratie voor de officiele afmelding

ledenadministratie@elo-united.nl